REMAPOL Kraków: projekty drogowe, projekty zagospodarowania terenu, architektura

Idź do spisu treści

Menu główne:

Od 1998 roku nasza firma łączy potrzeby Inwestorów z lokalnymi uwarunkowaniami, funkcjonalnością, optymalnymi rozwiązaniami technicznymi, wysoką jakością usług oraz terminowością powierzonych zadań. Doświadczenie oraz ilość zrealizowanych prac pozwala nam zapewnić kompleksową i rzetelną obsługę inwestycji od koncepcji, poprzez wszystkie niezbędne dokumenty formalno prawne, aż do uzyskania pozwolenia na budowę. Firma zatrudnia i współpracuje z projektantami z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz o wysokich kwalifikacjach.

Profil działalności

Pracowania realizuje projekty techniczne wielobranżowe dla wszystkich etapów inwestycji (studium wykonalności, koncepcje, projekty budowlane, projekty wykonawcze, projekty budowlane, dokumentacje przetargowe) w zakresie:

Obsługi geodezyjnej - wykonywanie map sytuacyjno-wysokościowych, inwentaryzacji powykonawczych, podziałów geodezyjnych,
Projektów drogowych,
Projektów zagospodarowania terenu,
Projektów oświetlenia, budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej,
Projektów sieci wodociągowych,
Projektów sieci gazowych,
Projektów sieci C.O.,
Projektów układów sieci kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i opadowej,
Projektów sieci teletechnicznej,
Projektów obiektów inżynierskich,
Projektów docelowych organizacji ruchu i na czas prowadzenia robót budowlanych,
Projektów zieleni,
i innych. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego