REMAPOL Kraków: projekty drogowe, projekty zagospodarowania terenu, architektura

Idź do spisu treści

Menu główne:

 • Rozbudowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego Kolna w zakresie przebudowy dróg i infrastruktury technicznej

 • Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej w Krakowie

 • Rozbudowa ul. Pylnej w Krakowie

 • Rozbudowa ulic Luzara, Flame, Kontryma, Pluty-Czachowskiego, Placu Marii Turzymy w Krakowie

 • Budowa terminala autobusowego przy estakadzie ulic Powstańców Wielkopolskich i Wielickiej w Krakowie

 • Przebudowa ul. Łany w Krakowie

 • Kładka pieszo rowerowa przez rzekę Wisłę, rejon ulic Mostowej i Brodzińskiego w zakresie przebudowy dróg i infrastruktury technicznej

 • Budowa ośrodka sportowo rekreacyjnego „KOLNA”, internat sportowo rekreacyjny o standardzie hotelu trzy gwiazdkowego przy ul Kolna 2 w Krakowie

 • Przebudowa ul. Jeziorko w Krakowie

 • Przebudowa ul. Brzegowej w Krakowie

 • Przebudowa ul. Drużbackiej w Krakowie

 • Przebudowa ul. Bibickiej w Krakowie

 • Przebudowa ul. Wyciąskiej w Krakowie

 • Przebudowa ul. Szpitalnej w Krakowie

 • Przebudowa ul. Św. Krzyża w Krakowie

 • Przebudowa Placu Szczepański w Krakowie

 • Przebudowa ul. Radzikowskiego w Krakowie

 • Przebudowa ul. Miechowity w Krakowie

 • Budowa ul. Nowosłowiczej w Krakowie

 • Przebudowa ul. Narciarskiej w Krakowie

 • Przebudowa ul. Tabacznej w Krakowie

 • Przebudowa ul. Hamernia w Krakowie

 • Przebudowa ul. Reduta w Krakowie

 • Przebudowa ul. Sokolej w Krakowie

 • Przebudowa ul. Wierzyńskiego

 • Przebudowa ul. Powstania Styczniowego

 • Budowa rodna na skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Świętokrzyskiej

 • Układ drogowy z dojściami do budynków na Os. Górka Narodowa Wschód wraz z infrastrukturą techniczna

 • Układ drogowy dla bazy produkcyjnej budowy dróg w miejscowości Jawornik

 • Układ drogowy wraz z dojściami do budynku przy ul Załuskich w Krakowie

 • Budowa ciągu pieszo rowerowego łączącego ul. Bułgarską i ul. Pszczelną w Krakowie

 • Przebudowa około 60 km dróg powiatu krakowskiego

 • Park Krowoderski w Krakowie

 • Ogródek Jordanowski przy ul. Ważewskiego w Krakowie

 • Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Teodora Parnickiego w Krakowie

 • Budowa parkingu przy ul . Łokietkówny

 • Przebudowa ul. Szczęsnego Felińskiego w Krakowie

 • Parkingi na terenie Dzielnicy Nowa Huta

 • Projekt drogowy wjazdu na ul. Wodną

 • Projekt budowy chodnika w Parku Maćka i Doroty w Krakowie

 • Opracowanie koncepcji na budowę miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w rejonie ul. Kwartowej w Krakowie

 • Opracowanie koncepcji na rozbudowę ul. Hufcowej i ul. Karcza w Krakowie

 • Opracowanie projektów budowlano wykonawczych dla modernizacji parkingów w Sanoku

 • Projekt budowlany ogrodzenia terenu, utwardzenia oraz oświetlenia placu pod parking dla Galerii Krakowskiej, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz zgłoszeniem robót budowlanych w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK.

 • Projekt rozbudowy ul. Dębskiego w Krakowie

 • Projekt drogowy przy ul. Taklińskiego w Opatkowicach

 • Opracowanie projektu drogowego zamiennego dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Taklińskiego w Opatkowicach.

 • Uzyskanie decyzji ZRID dla budowy drogi publicznej w ul. Zachodniej w Krakowie

 • Projekt oświetlenia w Parku Aleksandry w Krakowie

 • Opracowanie kompletnej dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę dla zjazdu z ul. Marchołta w Krakowie

 • Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Podgórskiej i ul. Krakowskiej w Krakowie

 • Koncepcja przebudowy ul. Chełmońskiego w Krakowie

 • Projekt organizacji ruchu przy ul. Zakopiańskiej 105 dodatkowe oznakowanie Galerii Solvay Park w Krakowie

 • Budowa ośmiu hal magazynowo produkcyjnych z budynkami biurowymi, budynkiem portierni, budynkiem stacji trafo wraz z instalacjami wewnętrznymi, wewnętrznym układem drogowym z odwodnieniem, oświetleniem, rozbudową sieci gazowej, siecią elektroenergetyczną zasilania, siecią teletechniczną w rejonie ul. Zaruskiego w Sosnowcu.

 • Wykonanie projektów budowlanych, pełno branżowych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy budynku ul. Różyckiego 4 i biurowcu przy ul. Świętokrzyskiej 12 (zjazd z ul. Wrocławskiej) w Krakowie.

 • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania decyzji WZ w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK dla drogi dojazdowej oraz częściowego zalądowienia zbiorników na os. Wolica w Krakowie

 • Wykonanie projektu architektoniczno budowlanego na zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad w Krakowie Nowej Hucie

 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Różyckiego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych w os. Jagiellońskim za przychodnią w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia

 • Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na zagospodarowanie działek w rejonie ul. Fatimskiej w Krakowie

 • Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Niecałej sięgacz od ul. Nowogródzkiej do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 6 w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia


Posiadamy referencje potwierdzające rzetelne i terminowe wykonanie każdego opracowania.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego